Möjlighet till fler bostäder i Stockholm

Bostadsbristen sprider ut sig över stora delar av Sverige. En del storstäder har haft detta problem under flera decennier. Stockholm är ett exempel på en svensk storstad som länge har haft en brist på lägenheter. Detta gäller främst för hyresrätter med rimliga hyror. Samtidigt finns det många människor i Stockholm med mycket pengar. De har … Read more Möjlighet till fler bostäder i Stockholm

Read More

Gammal lada får nytt liv med syllbyte

Det har blivit populärt att flytta in i gamla byggnader. Riktigt gamla hus och lador som nästan faller ihop. Naturligtvis så måste de renoveras först. Men när du väl fått ordning på dem så är det en härlig kombination av historia, kultur och moderna lösningar. När en byggherre eller entreprenör respekterar det ursprungliga så kan … Read more Gammal lada får nytt liv med syllbyte

Read More

Bättre säkerhet och mindre fusk med elektroniska hjälpmedel

Ett framgångsrikt företag behandlar sina anställda väl. De ger dem förmåner och tillräckligt med lön, men förväntar sig också något i gengäld. Inte så att du ska vara livegen och offra allt för ditt jobb. Men som arbetstagare har du också ett ansvar. Att ge av dig själv och dina kunskaper. Lägga in ett gott … Read more Bättre säkerhet och mindre fusk med elektroniska hjälpmedel

Read More